8. Sårbara grupper i arbetslivet

Spara favorit

Flera grupper har idag svag anknytning till arbetsmarknaden. Särskilt utsatta är personer med låg utbildningsnivå, ungdomar utan avgångsbetyg och nyligen invandrade personer. Flyktingströmmarna ökar och Sverige har under det senaste året tagit emot rekordmånga asylsökande.

Ekonomiska invandrare och så kallade papperslösa individer utan arbetstillstånd är andra sårbara grupper på arbetsmarknaden. Att ha ett arbete är en framgångsfaktor för integration och avgörande för enskilda individers försörjning och psykiska välbefinnande.

Kunskaper om flyktingars och andra sårbara gruppers arbetslivserfarenheter är fortfarande begränsade. Det finns anledning att befara att några av dessa grupper finns på den informella arbetsmarknaden där arbetsmiljö och hälsa inte prioriteras och sociala skyddsnät saknas. ​

Marianne Hedlund