9. Entreprenörer och små företag – av betydelse för hållbar utveckling?

Spara favorit

Trots att små företag i numerära termer dominerar privat sektor uppmärksammas sällan deras betydelse när det gäller arbetet med hållbar utveckling och ett inkluderande arbetsliv. Forskning om entreprenörskap och småföretagande har också i begränsad omfattning belyst frågor kring hälsa, arbets- och livsvillkor och gruppen små företag klumpas ofta ihop efter storlek i olika studier.

Det finns ett stort behov av fördjupad forskning inom de nämnda områdena där de små företagens heterogenitet beaktas. De verkar i olika branscher med varierande villkor, nya grupper där småföretagandet kombineras med annan sysselsättning växer fram. Unga och äldres företagande samt invandrares företagande stimuleras alltmer.

Betydelsen av så kallade sociala företag diskuteras alltmer. Drivkrafter och hinder för kvinnors och mäns företagande skiljer sig åt. Av betydelse är även platsens betydelse för företagande och entreprenörskap.

I sessionen välkomnas bidrag som berör entreprenörers och små företags betydelse för hållbar utveckling och inkludering i arbetslivet.

Bodil Landstad