16. Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv

Spara favorit

Sessionen introducerar bakgrunden till hur nätverket för Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv bildades och beskriver nätverket, dess mål, aktiviteter och medlemmar. Nätverket är öppet, så alla som önskar delta är välkomna. I sessionen kommer tre presentationer att ges, och det blir en avslutande diskussion. Presentationerna redogör för delar av en kommande skrift som kommer att handla om Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv.

Ledare för sessionen: Lena Abrahamsson