3. Arbetets moraliska ekonomi

Spara favorit

Arbete är inte någonting autonomt som fungerar oberoende av moraliskt och normativt grundade överväganden. Även om lönearbete är en ekonomisk transaktion där arbetskraften säljer sin förmåga att arbeta under en avtalad tid, är arbetets organisation och formerna för dess utförande beroende av informella, icke reglerade förväntningar och överenskommelser. Arbete, liksom allt mänskligt handlande, är inbäddat i samhälleliga normer och värderingar. Den legitimitet och de förväntningar som ligger inbäddade i arbetet är centrala i såväl arbetsmarknadens traditioner som en idag allt vanligare normstyrd arbetsreglering.

Mikael Ottosson