6. Arbetets organisation, arbetsplatsens utformning, den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och nya sätt att arbeta

Spara favorit

Organisatoriska faktorer och arbetsplatsens fysiska utformning har betydelse för anställdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Detta i sin tur påverkar anställdas hälsa, hälsobeteenden, välbefinnande och prestationer. För många grupper innebär det moderna arbetslivet ökande krav på flexibilitet i flera avseenden vilket bidragit till nya arbetsmiljörisker i form av gränslöst arbete; att arbetet kan göras varsomhelst och närsomhelst.

Utvecklingen mot gränslöst arbete i tid och rum uttrycks även i utformningen av dagens arbetsplatser. Den rådande trenden uppbackad av den snabba tekniska utvecklingen förespråkar färre och mer effektivt utnyttjade kvadratmeter, mer gemensamma arbetsytor och mindre individuella ytor i form av egna rum.

I så kallade flexkontor förutsätts arbetstagarna vara fullt flexibla i det öppna kontorsrummet där ingen har egna fasta arbetsplatser. Fungerar flexkontor för alla typer av verksamheter? Behöver vi nya sätt att arbeta som stöttar anställdas hälsa och prestationer i det moderna flexibla arbetslivet?

Susanna Toivonen