Välkommen till Mittuniversitetet Campus Sundsvall och LUMA-NT den 2-4 oktober 2019.

Exteriör, Åkroken

LUMA-NT-konferensen riktar sig till dig som är lärarutbildare inom matematik, naturvetenskap och teknik.

På årets konferens är huvudtemat "STEM", ämnesövergripande och ämnesintegrerande perspektiv kring matematik, naturvetenskap och teknik. Under konferensen kommer olika aspekter av undervisning inom dessa tre ämnen att belysas och diskuteras, både vid gemensamma sessioner och i de två parallella spåren:
1. Matematikdidaktik
2. Naturvetenskap- och teknikdidaktik

Konferensen inleds med registrering och lunch onsdagen den 2 oktober och avslutas med en grab-and-go-lunch fredagen den 4 oktober.

Konferensavgiften är 2500 kr exkl. moms.
I avgiften ingår fika, lunch och middag, samt en stadsvandring i Stenstan.
Anmäl dig senast den 10 september.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD
Läs mer här om efteranmälan och avanmälan.

Välkomna!
Önskar Programkommittén genom Helena Johansson.

Konferensen finansieras delvis med bidrag från Wenner-Gren Stiftelserna, Annika och Gabriel Urwitz’ Stiftelse och SCA.