Nätverket för Internationalisering av Lärarutbildningen i Sverige, NILS

Nätverket NILS träff anordnades av Mittuniversitet den 20-21 oktober 2016

MI7A4792.jpg

Kontakt

Frågor om konferensen och dess innehåll riktas till: 
Assar Hörnell
Assar.Hornell@miun.se
010-142 82 59