Doktorand i företagsekonomi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning i ämnena företagsekonomi, juridik och nationalekonomi samt utbildning i statistik.

Företagsekonomi är ett av de största ämnena inom Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges kurser på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Det är ett av den humanvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsämnen. Den företagsekonomiska forskningen skiljer sig åt mellan campusorterna. Medan forskningen i Sundsvall har stark koppling till forskningsinstitutet Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision är den företagsekonomiska forskningen i Östersund profilerad mot entreprenörskap och regional utveckling med speciellt fokus på samhällsentreprenörskap, social innovation, jämställt företagande, företagsutveckling och kreativa näringar. 

Doktorandanställningen är inriktad mot de branscher som står i centrum för CERs verksamhet. Det kan t.ex. handla om affärsmodeller, internationalisering, mobile banking, nätverkssamarbeten, redovisnings- och värderingsfrågor med koppling till bank, försäkring, pension, fastighet eller revision samt deras kunder och leverantörer beroende på sökandes intresseområden. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledaren. Det är meriterande att den sökande kan utföra ekonomiska beräkningar. Anställningen förutsätter också förtrogenhet med empirinära undersökningar då en stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Anställningen är tänkt att leda fram till licentiatexamen.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier (80 %) samt administration och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år.

Behörighet: För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan bör åtföljas av en projektskiss på max fyra A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras.  

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, tydlig i kommunikationen med andra och har god samarbetsförmåga. 

Upplysningar: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Saman Rashid, saman.rashid@miun.se, 010-142 85 50, ämnesföreträdare professor Peter Öhman, peter.ohman@miun.se, 010-142 86 77 eller professor Yvonne von Friedrichs, yvonne.vonFriedrichs@miun.se, 010‐142 81 10. www.miun.se/jobb/.

Anställning: Heltid under två och ett halvt år. Tillträde 1 oktober 2018 eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall  

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den antagningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Ansökan: Ansökan med styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och andra relevanta publikationer samt en kortfattad beskrivning av dels forskningsintressen och varför han eller hon anser sig vara rätt person för den sökta tjänsten (högst två A4-sidor) och dels den tänkta avhandlingsidén (högst fyra A4-sidor). Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 15 augusti 2018. 

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb/

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  1 oktober eller enligt överenskommelse
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/1367
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-06-27
 • Sista ansökningsdag
  2018-08-15

Logga in och sök jobbet