Doktorand i statsvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Beskrivning av doktorandstudierna
Statsvetenskap är en aktiv forskningsmiljö under utveckling. Den utlysta tjänsten är inom ett av  forskningsmiljöns två teman, det som handlar om policyskapande på lokal nivå. Arbetet som doktorand kommer att ske inom ramen för ett befintligt forskningsprojekt som syftar till att studera en omfattande omorganisering av delar av Sundsvalls kommun utifrån ett genus- och organisationsperspektiv. Målet med projektet är att bidra med kunskap om hur jämställdhetsintegrering kan organiseras och om, i så fall på vilket sätt, det ger tjänstemän och professioner organisatoriska förutsättningar att sätta medborgaren i centrum i det dagliga arbetet. En sammanfattning av projektet ges på www.miun.se/shv/Forskning/Amnesforskning/Statsvetenskap/ 

En doktorand anställs på heltid och ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, där målet är att utveckla förmågan till självständig analys och att författa en doktorandavhandling. Övrig tjänstgöring vid avdelningen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Behörighet
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande antingen har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap. För att uppfylla kraven på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap krävs också att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Avgörande urvalskriterium för att antas till utbildning på forskarnivå är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, tidigare studieresultat, samt kvaliteten på inskickad forskningsplan relaterad till inriktningen på den utlysta tjänsten.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för forskarstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. Tidigare erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning och kunskaper i genus- och organisationsperspektiv ses som meriterande.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde
Anställning 100%. Forskarutbildningen avser att leda till en licentiatexamen där den sammanlagda tiden motsvarar heltid under två år. Tillträde 2019-02-01.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information
Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Susanne Wallman-Lundåsen, susanne.wallman-lundasen@miun.se eller tfn 010-142 85 68, tf. studierektor Niklas Bolin, niklas.bolin@miun.se eller tfn 010-142 86 11 eller projektets projektledare Sara Nyhlén, sara.nyhlen@miun.se eller tfn 010-142 88 94.

Ansökan
Till ansökan bifogas meritförteckning, styrkta kopior av akademiska dokument, högst två akademiska uppsatser eller artiklar (t.ex. uppsatser författade inom ramen för utbildningen) samt en forskningsplan där den sökande redogör för en tänkt forskningsidé som relaterar till projektet i fråga. Den sökande bör ange två referenspersoner som kan vittna om den sökandes erfarenhet och kompetens inom området. 

Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2018-12-16.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. I denna rekrytering har Mittuniversitetet redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/2330
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-11-16
 • Sista ansökningsdag
  2018-12-16

Logga in och sök jobbet