Universitetslektor i genusvetenskap 50 %

Spara favorit

Mittuniversitetet Avdelningen för samhällsvetenskap

<p>Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.</p>

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Genusvetenskap ingår, tillsammans med sociologi, i en enhet inom avdelningen för samhällsvetenskap (SHV). Enheten är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund. Den utlysta anställningen lokaliseras i Sundsvall. I ämnet ges utbildning på grundnivå. Ämnet är knutet till Forum för genusvetenskap (FGV) där det bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom fyra olika temaområden: normalisering, arbetsliv, hälsa och hållbarhet.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör framför allt undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå på IT-distanskurser. Även undervisning vid campus Sundsvall kan förekomma. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av genusämnet och delta aktivt i avdelningens arbete. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap alternativt annat ämne med tydlig genusvetenskaplig inriktning, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i genusvetenskap samt undervisningens kvalitet. Erfarenhet av IT-baserad undervisning samt utbildning och undervisning i sociologi är meriterande.

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mail par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mail katarina.giritli-nygren@miun.se samt av biträdande studierektor Karin Jarnkvist, mail karin.jarnkvist@miun.se eller tfn 010-142 88 69.

Anställning: Fast anställning deltid, 50%. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Stationeringsort: Sundsvall.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. (se instruktioner till sökande https://medarbetarportalen.miun.se/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/)

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-09-30.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

<p>Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.</p>

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  50%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/1101
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-06-28
 • Sista ansökningsdag
  2018-09-30

Logga in och sök jobbet