Biträdande lektor i datateknik, inriktning informationsvisualisering

Mittuniversitetet, Institutionen för informationssystem och -teknologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter
Avdelningen för Informationssystem och teknologi söker en biträdande lektor med kompetens inom visualisering, speciellt informationsvisualisering och visuell analys. Tjänsten innefattar både undervisning och forskning i ungefär lika delar. Efter de fyra åren ämnar universitetet att efter prövning anställa kandidaten tillsvidare som lektor. Undervisning kommer att ske inom visualisering, datorgrafik och relaterade kurser, samt relaterade administrativa uppgifter. Forskningen innebär att genomföra nyskapande teoretisk och experimentell vetenskapliga studier inom visualisering (speciellt informationsvisualisering) och visuell analys, och den innefattar teoretisk analys, praktiska experiment, algoritmdesign och implementering i programvara samt dokumentation i form av vetenskapliga artiklar och rapporter. Forskningen kommer att genomföras i forskargruppen Realistisk 3D, men den sökande kommer att samarbeta med lärare och forskare inom flera discipliner och avdelningar vid Mittuniversitetet, samt med myndigheter och industriella partner. Arbetet innefattar även formulering av forskningsansökningar.

Behörighet och bedömningsgrund
För att kvalificera sig för anställning som biträdande lektor ska den sökande ha en doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens normalt högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets Anställningsordning, samt fastställda Anvisningar för anställning som biträdande lektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Högkvalitativ erfarenhet och publikationer inom området är meriterande. Bevisad förmåga att arbeta i forskningsprojekt och pedagogisk erfarenhet är också meriterande. Särskild vikt kommer att läggas på en stark matematisk bakgrund och dokumenterad erfarenhet av forskning inom informationsvisualisering och visuell analys. Som biträdande lektor måste du kunna kommunicera i olika sammanhang. Forskningen utförs i en internationell miljö som kräver mycket goda färdigheter att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, både skriftligt och muntligt. Undervisningen är emellertid huvudsakligen på svenska. God förmåga att kommunicera på svenska är därför meriterande, men inte ett krav. Efter två års anställning uppmanas den sökande att undervisa på svenska. Förmågor att initiera, utveckla och driva forskning och undervisning, samt samverka i grupp är meriterande.

Befordran till universitetslektor: En biträdande lektor har rätt att prövas för befordran till en anställning tills vidare som universitetslektor. Ansökan om befordran ska lämnas in senast sex månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. Ett grundkrav för befordran är att sökanden ska uppnå de krav som gäller för anställning som universitetslektor enligt Mittuniversitetets anställningsordning (Mittuniversitetets Anställningsordning) och enligt Fakultetens anvisningar för anställning som universitetslektor (Fakultetens anvisningar för anställning som universitetslektor). Särskilt gäller som utgångspunkt för bedömning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor, att den sökande ska ha upprätthållit en hög publiceringstakt samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp alternativt minst 10 veckor heltidsstudier.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid under fyra år. Tillträde enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Patrik Österberg (patrik.osterberg@miun.se), och ämnesföreträdare, Mårten Sjöström (marten.sjostrom@miun.se). Se även avdelningens hemsida miun.se/ist.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-05-16.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Tillträde enligt överenskommelse

 • Löneform

  Månadslön, Individuell lönesättning tillämpas

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/95

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Ordförande, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  2. Ummis Jonsson, tf Ordförande Saco, 010-142 88 09
 • Publicerat

  2021-02-12

 • Sista ansökningsdag

  2021-05-16

Logga in och sök jobbet