Biträdande lektor i datateknik, inriktning mot trådlös kommunikation

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för informationssystem och teknologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter: En biträdande universitetslektor arbetar normalt med såväl forskning som undervisning och målsättningen för anställningen är en fördelning på ungefär lika delar. Forskningen kommer att bedrivas inom forskargruppen Communication Systems and Networks som är en del av forskningscentret Sensible Things that Communicate (STC). Där kommer du att samarbeta aktivt med såväl övriga medlemmar som externa samarbetsparter inom akademi och industri.

Vi söker kandidater med erfarenhet och kunskap inom medium access-lagret, nätverksalgebra, stokastisk geometri, radioresurshantering, massiv åtkomst, samexistens i licensierade och olicensierade band, samt industriella protokoll. Du kommer att arbeta nära andra forskare inom samma område med uppgifter som innefattar teoretisk analys, algoritmdesign och implementering via mjukvarubaserad simulering och dokumentation i form av tekniska papper och rapporter. Du förväntas också aktivt delta i arbete med att söka forskningsmedel från externa forskningsfinansiärer.

Du kommer att undervisa på avancerade kurser i trådlös kommunikation och trådlösa nätverk samt datateknikkurser med stora inslag av matematisk statistik, exempelvis stokastiska processer och simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem.

Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom datateknik, signalbehandling, trådlös kommunikation eller motsvarande. Du bör även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning och ha pedagogisk erfarenhet av undervisning.  Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens normalt högst fem år  innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut (för undantag se HF 4 kap 4 a §). Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordningLyssna, samt fastställda Kvalitetskriterier för anställning som biträdande lektor vid Fakultetens för naturvetenskap, teknik och medierLyssna.

Vi söker starkt motiverade och ansvarsfulla kandidater som både kan arbeta självständigt och samarbeta med doktorander. Du måste ha en välutvecklad analysförmåga och vara en problemlösare av rang. Omfattning och kvalitet hos publikationer samt förmåga att arbeta inom forskningsprojekt, framförallt externfinansierade sådana, beaktas.

Som biträdande lektor behöver du kunna kommunicera i ett flertal olika sammanhang. Forskningen bedrivs i en internationell miljö varför goda färdigheter i engelska, såväl skriftligt som muntligt är ett krav. Undervisningen bedrivs även på svenska, varför god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska är meriterande. Utbildningsansvar, såsom kurs- och programansvar, är också meriterande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid fyra år, tillträde 2019-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Patrik Österberg, e-post: patrik.osterberg@miun.se, tel: 010-142 86 14. Se även forskningscentrets hemsida miun.se/en/stc-researchcentre/.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-12-31.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. I denna rekrytering har Mittuniversitetet redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  2019-04-01 eller enligt överenskommelse.
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/902
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-11-20
 • Sista ansökningsdag
  2018-12-31

Logga in och sök jobbet