Biträdande universitetslektor i turismvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för turismvetenskap och geografi

<p>Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.</p>

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för turismvetenskap och geografi har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom turism.

 • Arbetsuppgifter: Anställningen som biträdande universitetslektor i turismvetenskap innebär i huvudsak undervisning och forskning inom ämnet. Undervisningen sker på campus och på distans på grund- och avancerad nivå. Detta arbete sker på svenska och engelska. Undervisnings/forskningsadministration och samverkansarbete ingår också i tjänsten. En biträdande universitetslektor ska bidra till det kollegiala arbetet och utveckling av ämnet. Biträdande universitetslektorn ska också självständigt och i samarbetet med andra forskare initiera och driva forskningsprojekt. Andelen forskning som ingår i anställningen är 30 %. 

Behörighet: Behörig för anställningen som biträdande universitetslektor i turismvetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i turismvetenskap. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut (HF 4 kap, 4a§).

Bedömningsgrunder:

 • Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den sökande ska ha dokumenterad forskningsbakgrund inom någon av avdelningens forskningsprofiler och dokumenterad pedagogisk skicklighet, undervisningserfarenhet samt erfarenhet av kursansvar och kursutveckling som ska redovisas i en pedagogisk meritportfölj. 
 • Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är meriterande. 
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå, inklusive erfarenhet av att handleda uppsatser på grund- och avancerad nivå.
 • Goda kunskaper i både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik.
 • Erfarenhet av att leda forskningsprojekt och erfarenhet av att söka externa forskningsmedel.
 • Erfarenhet av utåtriktat samverkansarbete och administrativ skicklighet.
 • Stor vikt fästs vid personlig lämplighet, kollegialt ansvarstagande och samverkan med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten. Avdelningen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö, därför förutsätts att den sökande närvarar på arbetsplatsen enligt universitetets riktlinjer.
 • Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för utvecklingsarbete samt förmåga och vilja att göra akademisk karriär. 
 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Provanställning 6 månader och anställningen är tidsbegränsad under en period på 4 år. En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till universitetslektor. Tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Daniel Laven,  daniel.laven@miun.se och ämnesföreträdare, Maria Lexhagen  maria.lexhagen@miun.se  Se även avdelningens hemsida www.miun.se/tug/.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, en plan för kommande forskningsarbete (2 sidor), redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. pedagogisk meritportfölj, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande miun.se/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/

Ansökningar accepteras skrivna på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 30 september 2018.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

<p>Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.</p>

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Tillträde enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/632
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-07-02
 • Sista ansökningsdag
  2018-09-30

Logga in och sök jobbet