Doktorand i Elektronik med inriktning mot sensorbaserad gasmätning

Spara favorit

Avdelningen för elektronikkonstruktion

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Avdelningens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc) söker en doktorand inom projektet MiLo – Miljön i kontrolloopen. Forskarstudierna kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom miljömätningar för följande tillämpningsområden: Flygplatser, Fiberbankar, Industrier och Skidanläggningar.

Arbetsuppgifter:
Doktorandtjänsten fokuserar på utveckling av metoder och teknologier för analys av miljö- och hälsofarliga gaser. Dessa gaser kan uppkomma som restprodukter från tex industriell produktion och avfall. Även inom matproduktion är gasmätningar är av intresse. Vid bakteriell nedbrytning av mat utsöndras olika gaser. Genom detektion av dessa så kan matens  hållbarhet säkerställas och sjukdomar förhindras. I många situationer är det av intresse att kontinuerligt kunna mäta och kartlägga förekomsten av flera olika gaser samtidigt. Detta innebär att flera tekniker kan behöva samverka och/eller nya sensor principer kan behöva utvecklas. Kostnad, noggrannhet och robusthet är alltid aspekter som påverkar möjligheten att mäta i kontinuerligt i fältapplikationer. I vissa fall, som till exempel för metangas och svavelväte, så kan låga nivåer av utsläpp ha en stor inverkan på miljö och hälsa. För att mäta dessa låga nivåer behöver till exempel variationer i tryck, temperatur och fuktighet kompenseras. Arbetet inom detta område innefattar såväl teoretisk som ett stort mått av praktiskt arbete med utveckling och verifiering av framtagna sensorssystem.

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, fysik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande.

Erfarenheter av att arbeta med mätteknik, sensorer och system, materialfysik eller miljömätningar ses som en fördel. Personliga kvalitéer bedöms genom intervju med utvalda kandidater och sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Goda kunskaper i muntlig/skriftlig kommunikation på Engelska är ett krav. Förmåga att kommunicerat på Svenska är meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Claes Mattsson claes.mattson@miun.se, Telefon, +46 (0)10 142 84 98, claes.mattsson@miun.se och Docent Göran Thungström, goran.thungstrom@miun.se. Se även STCs hemsida www.miun.se/stc.

Ansökan:
Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, examensarbete, ett personligt brev som beskriver dina visioner och mål inom forskning, samt övriga handlingar(till exempel projektarbeten) som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 31 december 2018.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. I denna rekrytering har Mittuniversitetet redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt ök
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/2414
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-11-28
 • Sista ansökningsdag
  2018-12-31

Logga in och sök jobbet