Doktorand i hälsovetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskarutbildning i ämnet Hälsovetenskap. Tjänsten är placerad i ämnet rehabiliteringsvetenskap där utbildning ges på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen inom rehabiliteringsvetenskap är bred och mångvetenskaplig men en gemensam nämnare är att det handlar om hälsa/ohälsa med inriktning på arbetsliv. Centrala forskningsområden är hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsuppgifter: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Anställning är på 100 procent varav institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid ingår, främst i form av undervisning och administrativt arbete i ämnet rehabiliteringsvetenskap, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Detta innebär i normalfallet anställning motsvarande fem år.

Behörighet: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, samt att föreslagen forskningsinriktning ryms inom något av ämnets centrala forskningsområden. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Förutom de formella behörighetskraven kommer särskild vikt läggas vid föreslagen beskrivning av avhandlingsarbetet och erfarenheter i förhållande till de centrala forskningsområdena, annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser samt intervjuer med de sökande.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap samt Mittuniversitetets antagningsordning.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde enligt  överenskommelse.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Nordenmark, ämnesföreträdare rehabiliteringsvetenskap, mikael.nordenmark@miun.se och Eija Viitasara, ämnesföreträdare hälsovetenskap, eija.viitasara@miun.se.

Ansökan: Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, kopia på D-uppsats, samt övriga handlingar som önskas åberopas. Den ska också innehålla en tänkt projektskiss rörande avhandlingsarbetet på max 5 sidor samt en kort beskrivning av erfarenheter i förhållande till de i ovan beskrivna forskningsområdena.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-10-06.  

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse.
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2019/1566
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2019-09-02
 • Sista ansökningsdag
  2019-10-06

Logga in och sök jobbet