Forskare i samhällsvetenskapligt ämne

Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Fakulteten för humanvetenskap vid Mittuniversitetet är organiserad i sex institutioner för utbildning och forskning med inriktning på: ekonomi, geografi, juridik och turism; humaniora och samhällsvetenskap; hälsovetenskap; omvårdnad; psykologi och socialt arbete; samt utbildningsvetenskap. Vid fakulteten finns även Centrum för forskning om ekonomiska relationer, turismforskningsinstitutet ETOUR, Forum för Genusvetenskap, Nationellt vintersportcentrum, och Risk and Crisis Research Centre.

Fakulteten söker nu en forskare i samhällsvetenskapligt ämne med inriktning på ”rörelse” (social movement) för miljömässig hållbar utveckling. Anställningen är finansierad av Mistra Sport & Outdoors, som administreras vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, och kommer placeras vid den institution på fakulteten som är mest lämpad mot bakgrund av den antagnes kvalifikationer och arbetsuppgifter.

Projektbeskrivning: Mistra Sport & Outdoors (www.mistrasportandoutdoors.se) är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad miljömässig hållbarhet inom idrotten och friluftslivet, finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). Programmet består av sex teman – kunskap och omvandling,; hållbara transportlösningar; användning av mark och vatten; material och utrustning; hållbara evenemang; samt beteenden, styrmedel och utveckling – och verksamheten präglas samverkan med partners inom idrotten och friluftslivet kring utmaningar och lösningar. Det innebär nära samarbete genom lärandegrupper där forskare och partners deltar. Ett av programmets tre mål är att starta en rörelse för hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet.

Arbetsuppgifter:
- Forskning om ”rörelser” (social movements) som har, eller kan ha, betydelse för miljömässig hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.
- Medverkan genom följeforskning (eller liknande metodik) i en eller flera av programmets lärandegrupper.
- Leda den process som utarbetar en strategi och initierar programmets arbete med att starta en rörelse för mer hållbar idrott och friluftsliv i Sverige.

Behörighet och bedömningsgrunder: För denna anställning krävs doktorsexamen inom ett för arbetsuppgifterna relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Särskild vikt läggs kunskaper och tidigare erfarenhet från forskning kring ”rörelser” (social movements), hållbar utveckling, miljö, idrott, friluftsliv och civilsamhället. Mycket god samarbetsförmåga samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Tidigare erfarenheter av följeforskning och strategiskt arbete är meriterande.

Personliga förmågor: Vi ser att du har dokumenterade förmågor att ta initiativ, god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Du är analytisk, har god strategisk skicklighet och arbetar resultatinriktat.

Anställning: Tidsbegränsad anställning 70% av heltid under 23 månader, med tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Östersund

Information: Närmare upplysningar lämnas av professor Peter Fredman, peter.fredman@miun.se, eller prefekt Daniel Laven daniel.laven@miun.se  

Till ansökan ska bifogas: Ett personligt brev som beskriver varför ansökan görs, kvalifikationer i relation till anställningen och projektets syfte (max 2 sidor). Ett aktuellt CV, kopior av relevanta studiebevis  och diplom (masterexamen, fil. dr.).

Kopia på doktorsavhandling samt en komplett lista över alla övriga publikationer bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Utöver doktorsavhandling kan du bifoga upp till 5 publikationer. Spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande. Ytterligare kvalifikationer i relation till positionen. Referenser/rekommendationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, senast 2021-07-25.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Deltid

 • Tillträde

  1 september 2021, eller enligt överenskommelse

 • Löneform

  Månadslön, individuell lönesättning

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  70 %

 • Ort

  Östersund

 • Län

  Jämtlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/1368

 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
 • Publicerat

  2021-06-08

 • Sista ansökningsdag

  2021-07-25

Logga in och sök jobbet