Internationell Handläggare

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för student - och universitetsservice

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för Student- och universitetets service tillhandahåller vägledning och studierelaterat stöd till befintliga och presumtiva studenter samt service till universitetets medarbetare. I Student- och universitetets ingår följande åtta verksamhetsområden: • Central studie- och karriärvägledning • Internationella enheten • Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning • Samordning av studenthälsan • Schema- och lokalbokning • Tentamenssamordning • Bildkonferens • Servicecenter

Beskrivning av International Relations Office: International Relations Office är en samordnande funktion vid universitetsförvaltningen som arbetar tillsammans med fakulteter och avdelningar för att stödja och utveckla universitetets internationella verksamhet.

Internationella Relations Office samordnar universitetsövergripande processer gällande avtalsskrivande, internationella utbyten av studenter, lärare och övrig personal samt administrerar stipendier för mobilitet. Funktionen samordnar även studieavgifter och stipendieprogram för avgiftsskyldiga studenter samt ansvarar för mottagning av och service till inresande- och utresande studenter och personal.

Verksamhetens mål är att leverera bra stöd och service som leder till god internationalisering för lärosätet.

Internationalisering är ett prioriterat område inom Mittuniversitets nya strategi 2019-2023. Vår vision är att Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet. Detta innebär att International Relations Office står inför en period av förändring och spännande utveckling.  

Arbetsuppgifter: Målet med rollen som internationell handläggare är att leverera bra stöd och service till studenter och personal som leder till god internationalisering för lärosätet. Handläggarens ansvarsområden är i huvudsak administrativa, och omfattar processer som möjliggör mobilitet i olika former.

Handläggaren har även en viktig roll i att skapa och underhåller kontakter med studenter och personal både inom Mittuniversitetet och med lärosätets internationella partners, samt externa organisationer och nätverk. Hur anställningen utformas är lite beroende av den anställdes kompetenser. De internationella handläggarnas arbetsuppgifter omfattar bland annat: 

 • Vägledning av studenter inför mobilitet, både till bredare grupper så väl som till individer.
 • Informationsspridning av internationella möjligheter och tillhörande processer.
 • Deltagande i nationella nätverk och möten.
 • Arrangera möten och event inom lärosätet.
 • Handläggning av diverse stipendier och mobilitetsprogram.
 • Mottagande och planering av inkommande partnerbesök. 

Kvalifikationer: 

Utbildning

 • Du har relevant akademisk examen
 • Internationell erfarenhet under din utbildning t.ex erfarenhet av utbyte eller internationell praktik/fältarbete är meriterande.

Arbetslivserfarenhet

 • Tidigare erfarenhet av arbete inom högskolesektorn är meriterande
 • Tidigare erfarenhet av långvarigt och systematiskt internationaliseringsarbete är meriterande.  

Kompetenser

 • Det är vikt att kunna samarbeta med andra medarbetare och kollegor.
 • Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. Förmåga att på ett bra sätt möta olika människor på olika nivåer och med olika förutsättningar och behov.
 • Kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
 • Man skall vara strukturerad, självgående och man tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer framåt. Organiserar och prioriterar aktiviteter effektivt. Sätter upp och håller tidsramar.
 • Talar välformulerat och engagerat i enskilda möten och stora och små grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen.
 • Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.
 • Har förmågan att inspirera och entusiasmera studenter och medarbetare att våga ta de möjligheter internationalisering som ges.
 • Förstår de fackmässiga aspekterna av högre utbildning och internationaliseringsarbete (kunskap om mobilitetsprogram och utbytesavtal). Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
 • Goda IT-tekniska färdigheter (ex. Office-paketet). Erfarenhet av arbete med webbsidor, Ladok och MoveOn är meriterande. 

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde den 1 oktober eller snarast möjligt

Anställningsort: Östersund. Resor förekommer i anställningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Kent Sjöberg, kent.sjoberg@miun.se, +46101428873 och samordnare Emma McKeogh, emma.mckeogh@miun.se, +46101428290.

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 19 augusti 2018.  

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Tillträde den 1 oktober eller snarast möjligt.
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/1388
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-06-29
 • Sista ansökningsdag
  2018-08-19

Logga in och sök jobbet