Professor i engelska med inriktning litteraturvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för humaniora

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet är en flerämnesavdelning med för närvarande sex ämnen: engelska, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, svenska språket och svenska som andraspråk. Historia och engelska är forskarutbildningsämnen medan övriga ämnen har examensrätt på avancerad nivå utom det nyinrättade ämnet Svenska som andraspråk.

Arbetsuppgifter: Förutom egen forskning samt undervisning med inriktning mot det litteraturvetenskapliga området på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ingår att tillsammans med kollegor utveckla forskning, utbildning och kontakter med relevans för Mittuniversitetets forskning och utbildning samt det omgivande samhället, vilket kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen. Professorn förväntas delta aktivt i detta arbete samt verka för att erhålla forskningsresurser och engagera sig i forskarutbildningen. Administrativa uppgifter tillkommer.

 Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap). Den som ska anställas som professor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar

En forskningsprofil inom ämnet, särskilt dess litteraturvetenskapliga inriktning, är ekokritik, varför forskningserfarenhet inom detta område är särskilt meriterande. Utöver campus-undervisning ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Tomas Berglund tel. +46 (0)10-142 81 65, tomas.berglund@miun.se, ämnesföreträdare Terry Walker, tel. +46 (0)76-232 52 16, terry.walker@miun.se, studierektor Martin Shaw, tel. +46 (0)72-506 58 33, martin.shaw@miun.se

Anställning och tillträde: Tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.  

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. (miun.se/huv/handlaggningsordningar).  

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-04-15.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/216
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2018-02-06
 • Sista ansökningsdag
  2018-04-15

Logga in och sök jobbet