Professor i kemiteknik, inriktning katalytisk förädling av lignocellulosa

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för naturvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Arbetsuppgifter: Tonvikten för professuren kommer att vara inom forskning om biokompatibla katalytiska förädlingsteknologier för lignocellulosa från skogsindustri. Därför är erfarenhet om metall-fri katalys, funktionalisering av cellulosa och asymmetrisk syntes viktig. I arbetsuppgifterna ingår långsiktig utveckling och ledning av forskning och utbildning på forskarnivå inom anställningens område. Centralt i tjänsten är aktivt arbete tillsammans med akademiska partners och näringslivet för initiering, planering och ledning av forskningsprojekt, inklusive ansökningar av externa forskningsanslag. I tjänsten ingår undervisning och handledning inom forskarutbildning. Även utbildning på grundläggande nivå kan förekomma. 

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §). Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning Lyssna, samt fastställda kvalitetskriterierLyssna för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. 

Vi bedömningen läggs särskild vikt vid den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms framförallt genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd, samt förmågan att utveckla och driva forskningsprojekt. 

Även skicklighet som forskningsledare är meriterande. I detta ingår demonstrerad förmåga att utveckla och leda en egen forskargrupp samt förmåga att attrahera externa medel för finansiering av forskningsverksamheten. Samarbete med andra framstående forskargrupper i Sverige och internationellt samt samverkan med det omgivande samhället är också meriterande. 

Handläggning: Exempel endast för lärarrekryteringar. Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Information: Närmare upplysningar lämnas av Dan Bylund, avdelningschef,

+46 10 142 8909 och Kaarlo Niskanen, centrumledare för FSCN,

+46 10 142 81 99 el. +46 76 807 8599 . Se även avdelningens hemsida www.miun.se/nat.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 180815. Via miun.se/jobb!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/536
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-05-23
 • Sista ansökningsdag
  2018-08-15

Logga in och sök jobbet