Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning medieutveckling

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram och ett projektbaserat masterprogram inom ämnena: medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Inom avdelningen finns forskningscentret DEMICOM.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom området medieutveckling. Egen forskning. Planering, organisering och ledning av forskningsprojekt vad avser människors, organisationers och samhällets användning och förhållningssätt till nya medier, de traditionella mediernas anpassning till och utnyttjande av nya, digitala produktions-. distributions- och konsumtionsmöjligheter samt konsekvenserna av den nya teknikens utveckling. Undervisning och handledning av doktorander.  

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Mittuniversitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. Dessutom ska den som anställs ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser, deltagande i internationella forskarnätverk och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat stor skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning nära knuten till det omgivande samhället, ha visat god förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Stor vikt läggs vid förmågan att presentera forskningsresultat både inom och utanför forskarsamhället. Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning från samhälleliga institutioner är meriterande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas innehavaren kunna göra det inom två år.

Den som ska anställas som professor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordningmiun.se/huv/handlaggningsordningar).

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av Avdelningschef, Christina Grandien, telefon: 010-142 87 65, e-post: christina.grandien@miun.se

Centrumledare för DEMICOM, Lars Nord, telefon: 010-142 86 25, e-post: lars.nord@miun.se

Se även avdelningens hemsida www.miun.se/mkv och DEMICOM:s hemsida www.miun.se/demicom

Ansökan:

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-02-09. 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2017/2069
 • Publicerat
  2017-12-07
 • Sista ansökningsdag
  2018-02-09

Logga in och sök jobbet