Professor i miljövetenskap, samhällsvetenskaplig inriktning

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för ekoteknik- och hållbart byggande

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom avdelningens ämnen: Ekoteknik och miljövetenskap inom forskarutbildningen, samt miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik inom grundutbildningen.

Arbetsuppgifter: Forskningen och undervisningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på problemlösning och operationalisering av miljömål. Tonvikten ligger på hållbart nyttjande av naturresurser.

I anställningen ingår att, i samverkan med övriga forskare och lärare, leda och vidareutveckla avdelningens forskning och undervisning inom området samhälleliga styrmedel för ett hållbart samhällsbyggande. I anställningen ingår vidare att arbeta med förbättringar av undervisning och forskning inom ’governance for the Anthropocene’. Professorn förväntas medverka i arbetet med att generera ekonomiska forskningsresurser. Anställningen omfattar även att bedriva kurs- och programutveckling, undervisning och handledning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. 

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer:

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap 3 §).Vid bedömningen läggs särskild vikt vid den vetenskapliga skickligheten. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordningLyssna, samt fastställda kvalitetskriterier Lyssnaför anställning som professor vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid följande kvalifikationer:

 • erfarenhet från hållbarhetsinriktad forskning inom governance for the Anthropocen dvs god kunskap om bl.a. samhälleliga styrinstrument såsom MKB, miljörätt och ekologisk ekonomi
 • erfarenhet av att undervisa och forska i ett tvärvetenskapligt sammanhang på universitetsnivå inom miljöområdet
 • mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift
 • god samarbetsförmåga

Ytterligare meriter som beaktas är:

 • yrkeserfarenhet inom området
 • ett tvärvetenskapligt förhållningssätt

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid/deltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Nils Nilsson, e-post nils.nilsson@miun.se, tel. 010-142 81 51 och ämnesföreträdare, Anders Jonsson, e-post anders.jonsson@miun.se, tel. 010-142 83 61. Se även avdelningens hemsida www.miun.se/EHB.

Ansökan:

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 15 augusti 2018  

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/519
 • Facklig företrädare
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
 • Publicerat
  2018-04-18
 • Sista ansökningsdag
  2018-08-15

Logga in och sök jobbet