Tre universitetslektorer i pedagogik

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid avdelningen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Avdelningen för utbildningsvetenskap är inne i ett intensivt utvecklingsskede. Utöver gängse utbildning på både grundnivå och avancerad nivå pågår uppbyggnaden av forskningsmiljön och vidareutveckling av forskarutbildning. Nu vill vi ytterligare förstärka vår kompetens när det gäller arbetet med utbildning och forskning i pedagogik.

Arbetsuppgifter 
Undervisning på grund- och avancerad nivå, handledning och utvecklingsarbete i pedagogik inom program, fristående kurser och uppdragsutbildning. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans med hjälp av IT-stöd. Avdelningen förutsätter att lektorer initierar och bedriver egen forskning på det utrymme som ges.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 4 §). Den sökande ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper (Mittuniversitetets anställningsordningLyssna). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordningLyssna.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten (HF 4 kap 4 §), i termer av erfarenhet av undervisning, samt god samarbetsförmåga och flexibilitet, som prövningen av den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap 4 §). Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Vikt fästs också vid administrativ förmåga. För tjänsten krävs goda kunskaper i det svenska språket.

Handläggning 
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning Lyssnasom gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde 
Tillsvidare, heltid, 6 månaders provanställning tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Forskning om 25% ingår i anställningen under det första året.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information 
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Lena Ivarsson Lena.Ivarsson@miun.se eller 010-142 80 44 alt 076-821 06 90. Se även avdelningens hemsida miun.se/utv/

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (se instruktioner till sökande i HUVs regler och anvisningarLyssna).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-12-31.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. I denna rekrytering har Mittuniversitetet redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  3
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/2157
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-11-27
 • Sista ansökningsdag
  2018-12-31

Logga in och sök jobbet