Universitetsadjunkt i naturvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.

Arbetsuppgifter: Undervisa i naturvetenskap på campus- och internetbaserade kurser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Undervisa och utveckla kurser i naturvetenskap på förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen F-3 samt 4-6. Undervisa på basåret. Undervisningen sker både i Sundsvall och Östersund. Ansvara för utrustning och materiel i naturvetenskap på lärarutbildningen. Delta i utvecklingen av ämnet naturvetenskap och dess interaktion med övriga lärarutbildningen. Ansvara för delar av samverkansarbetet med regionens skolor. Delta i avdelningens och universitetets interna arbete.   

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens.

För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet. Förutom kraven ovan kräver befattningen.

Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Lärarlegitimation inom något eller några av de naturvetenskapliga ämnena Väl dokumenterad förmåga att undervisa på lärarutbildningen. Väl dokumenterad erfarenhet av samverkan mellan universitetet och skolor, huvudmän samt myndigheter i regionen.      

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
Pedagogisk skicklighet:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildningen.

Övriga bedömningsgrunder (i prioritetsordning):

 • Förmåga att undervisa på svenska.
 • Erfarenhet av undervisning inom naturvetenskapliga ämnen på lärarutbildning.
 • Samarbetsförmåga, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet,

miun.se/Styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/Regel/Mittuniversitetets-anstallningsordning/

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Tomas Nilson, tel. 010-1428522, tomas.nilson@miun.se och Universitetslektor, Magnus Oskarsson magnus.oskarsson@miun.se. Se även avdelningens hemsida www.miun.se/mod

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-07-30 .

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/1306
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-07-02
 • Sista ansökningsdag
  2018-07-30

Logga in och sök jobbet