Universitetslektor i historia, 80%

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för humaniora

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet är en flerämnesavdelning med för närvarande sex ämnen: engelska, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, svenska språket och svenska som andraspråk. Historia och engelska är forskarutbildningsämnen medan övriga ämnen har examensrätt på avancerad nivå utom det nyinrättade ämnet Svenska som andraspråk.

Historia är en relativt stor ämnesmiljö med 12 tillsvidareanställda varav 4 är professorer. Ämnet har idag 4 finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda i varierande grad utifrån behov.

Arbetsuppgifter: Anställningen innehåller i huvudsak undervisning på grundnivå i Historia, vilket inbegriper kurser på ämneslärarprogrammet. Flera av kurserna ges med distributionsform IT-distans, varför förtrogenhet med såväl campusundervisning som webbaserade lärplattformar är en fördel. Mittuniversitetet använder Moodle som lärplattform. I anställningen ingår även tid för forskning motsvarande 15% av anställningsgraden. 

Behörighet och bedömningsgrund: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Tidigare erfarenhet av undervisning på grundkurser i historia på campus och IT-distans är meriterande.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Tomas Berglund, tfn.010-142 81 65, ämnesstudierektor, Erik Nydahl tfn.010-142 81 69 eller ämnesföreträdare Magnus Perlestam tfn 010-142 82 56

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning 80% med tillträde 2018-04-01, eller enligt överenskommelse, och längst till och med 2019-01-31. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning:. Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. (se instruktioner till sökande miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-02-28.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  2018-04-01 eller enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  80 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/207
 • Publicerat
  2018-01-15
 • Sista ansökningsdag
  2018-02-28

Logga in och sök jobbet