Universitetslektor i Rehabiliteringsvetenskap

Universitetslektor i Rehabiliteringsvetenskap

Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och i Östersund. Vid institutionen finns tre ämnen representerade; Folkhälsovetenskap, Idrottsvetenskap och Rehabiliteringsvetenskap. Vid institutionen bedrivs även en forskarutbildning i ämnet Hälsovetenskap. I Rehabiliteringsvetenskap ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Forskning inom Rehabiliteringsvetenskap är bred och mångvetenskaplig men en gemensam nämnare är att det handlar om hälsa/ohälsa med inriktning på arbetsliv. Centrala forskningsområden är hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examination av studenter på såväl grund- som avancerad nivå. Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av kurser. Anställd förväntas vidare att bidra med kunskap genom egen forskning i form av publikationer samt initiering av forskningsprojekt. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete och administration.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i HF 4 kap. 4§ och Mittuniversitetets anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor i Rehabiliteringsvetenskap är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande inom ämnesområdet och visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. För behörighet ska sökande styrka högskolepedagogisk meritering (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning).

Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder
Lika stor betydelse tillskrivs den pedagogiska meriteringen som den vetenskapliga. Erfarenhet från olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet inom området arbetslivsinriktad rehabilitering är särskilt meriterande. Forskningserfarenhet inom något av ämnets centrala forskningsområden är särskilt meriterande. Särskilt meriterande är också att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Därutöver tillmäts administrativ skicklighet samt erfarenhet av planering och ledning betydelse.

Personliga förmågor
Personliga egenskaper som vi sätter högt värde på är att du;

 • är strukturerad (planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, sätter upp och håller tidsramar)
 • är självgående (tar ansvar för din uppgift och driver dina processer)
 • har god samarbetsförmåga (lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt)

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Sture Espwall, sture.espwall@miun.se alt.tel. 0101427993 och ämnesföreträdare professor John Selander, john.selander@miun.se alt. tel. 0101428368. Se även avdelningens hemsida www.miun.se/hlv/.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övrigt instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-07.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Enligt överenskommelse

 • Löneform

  Månadslön, Individuell lönesättning

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall eller Östersund

 • Län

  Ospecificerad arbetsort

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/190

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Ordförande, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  2. Ummis Jonsson, tf Ordförande Saco, 010-142 88 09
 • Publicerat

  2021-02-08

 • Sista ansökningsdag

  2021-04-07

Logga in och sök jobbet