Händelsen har löpt ut

Mittuniversitetets Akademiska högtid 2017

Spara favorit

Mittuniversitetets akademiska högtid 2017 hålls i Sundsvall den 13 oktober.

Promotions- och installationsceremoni i Sundsvall

Fredag 13 oktober 2017, kl. 16.00, Tonhallen Sundsvall
Gästerna ska ha intagit platserna senast kl. 15.45.

Promotions- och installationscerminin kommer att livesändas. Se www.miun.se/live.

Dagen innan, den 13 oktober, hålls installationsföreläsningar på Campus Östersund där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sin forskning och sig själva för alla intresserade.

1 januari