Händelsen har löpt ut

Disputation i arkiv- och informationsvetenskap med Ann-Sofie Klareld

Spara favorit

Välkommen till en disputation i arkiv- och informationsvetenskap där Ann-Sofie Klareld försvarar sin avhandling: Closer Together or Further Apart? Public administration and archives in the digital age.

I denna avhandling undersöker Ann-Sofie Klareld arkivhantering i den offentliga sektorn, med särskild inriktning på förhållandet mellan den offentliga förvaltningen, dess arkiv och olika aspekter på hur detta påverkas allteftersom den digitala informationshanteringen utvecklas.

Här kan du läsa en sammanfattning eller hela avhandlingen.

1 januari