Händelsen har löpt ut

Återbruksfestivalen

Spara favorit

Välkommen på Återbruksfestivalen fredagen den 10 november på Mittuniversitetet. Återbruksfestivalen arrangeras av programmet grafisk design och handlar om att genom cirkulär design manifestera hur vi människor, för en hållbar utveckling, måste ställa om våra produktions-, konsumtions- och återvinningsmönster.

Andraårsstudenterna på programmet grafisk design har i samarbete med Johannedal återvinningscentral och affärsområdeschef för avfall, Jonas Strandberg, valt ut produkter som de redesignat och förpackat. Produkterna ska i sina nya förpackningar visa hur vi istället för att slänga och köpa nytt, kan återvinna och ta om hand. 

Var: Mittuniversitetet Campus Sundsvall, hus R, i entréplanet.  

Omkring kl. 11.15-11.30 pitchar studenterna på grafisk design sina redesignade återbruksprodukter och berättar mer om hur de tänkt kring designmetodik, affärsidé och koncept kring de återvunna produkterna. 

Återbruket är till försäljning, vid intresse lämnas ett bud till designern. Allmänheten välkomnas!

1 januari