Händelsen har löpt ut

Disputation i företagsekonomi: Anne Pierre

Spara favorit

Välkommen till en disputation i företagsekonomi där Anne Piere försvarar avhandlingen "The influence of wicked problems on community-based entrepreneurship in rural Sweden".

Avhandlingen utforskar hur så kallade onda problem påverkar samhällsentreprenörskap på landsbygden i Sverige. De onda problemen behandlade här är strukturella förändringar och komplexa relationer. Studien har en kvalitativ metodologi och innefattar två litteraturstudier och tre fall-studier där kommunerna Berg, Krokom och Östersund i Jämtland och Sorsele i Västerbotten är en del. Avhandlingen bidrar till ökade kunskaper inom de teoretiska områdena entreprenörskap på landsbygden, samhällsentreprenörskap och onda problem. Resultaten visar på att dessa onda problem inverkar på samhällsentreprenörskap genom att vara störande faktorer som påverkar synergin mellan småföretagare och kommuner, vilket i sin tur har en inverkan på den lokala utvecklingen.

Läs eller ladda ner en sammanfattningLyssna

1 januari