Händelsen har löpt ut

Disputation i turismvetenskap: Lusine Margaryan

Spara favorit

Välkommen till en disputation i Tursimvetenskap där Lusine Margaryan försvarar sin avhandling "Commercialization of Nature through Tourism".

I avhandlingen analyseras kommersialisering av natur genom turism utifrån studier i Sverige och Norge. Fokus ligger på användningen av naturen som kommersiell mötesplats för naturturismföretag.

Sverige utgör ett intressant och relevant studieområde, som kännetecknas av rikligt med naturresurser, en lång historia av friluftsliv, ett gott rykte i frågor om hållbarhet, men en relativt ung och outvecklad kommersiell naturturism.

Läs eller ladda ner en sammanfattningLyssna

1 januari