Händelsen har löpt ut

Licentiatseminarium Staffan Rydblom

Spara favorit

Välkommen till licentiatseminarium där Staffan Rydblom, doktorand i elektronik vid STC forskningscentrum försvara sin avhandling "Measuring Water Droplets to Detect Atmospheric Icing".

Den här avhandlingen beskriver hur en metod för att mäta storlek och koncentration av vattendroppar i atmosfären. Målet är att hitta en kostnadseffektiv teknik som kan förutsäga isbildning.

Isbildning som orsakas av atmosfäriskt vatten kan vara ett allvarligt problem för infrastruktur som t.ex.kraftledningar, vägar och flygtrafik. Omkring en tredjedel av världens vindkraft finns i klimat som definieras som kalla, där nedisning av rotorbladen är en av de största utmaningarna.

Nedisningsprocessen är komplex och resultatet beror på en kombination av strukturen eller vingens aerodynamiska form, den förbipasserande luftens hastighet, luftens och ytans temperatur, eventuell blandning av snö och vatten, koncentrationen av flytande vatten och vattendropparnas storleksdistribution.

Den valda mätmetoden baseras på skuggfotografering med en LED som bakgrundsbelysning samt digital bildbehandling. Ett prototypinstrument har konstruerats med hjälp av kommersiellt tillgängliga komponenter.

Valet av komponenter möjliggör låg produktionskostnad av en serieproducerad variant av detta instrument. Exempel på applikationer för ett kommersiellt instrument baserat på denna teknik är villkorsmätning för nedisning i realtid samt assimilation och verifikation av data i numeriska vädermodeller.

Arbetet som presenteras visar att mätning av storlek och koncentration av vattendroppar med hjälp av skuggfotografering kan användas för validering av numeriska vädermodeller (NWP) och andra instrument. Noggrannheten hos storleksmätningen är hög. Noggrannheten av koncentrationsmätningen har otential att bli hög eftersom varje droppe får en individuellt kalibrerad mätvolym. Precisionen hos mätinstrumentet beror till största delen på hur många bilder och vattendroppar som används för att skapa varje mätvärde. Instrumentets prestanda för att mäta i realtid begränsas av kamerans bildhastighet och bildbehandlingstiden samt vilken mätvärdesprecision som önskas.

Läs hela avhandlingen

 

1 januari