Händelsen har löpt ut

Seminarium: Digital samverkan och Interoperabilitet

Spara favorit

Utvecklingen av det digitala samhället är krävande och ställer stora krav på de medverkande. Det handlar om hur vi samverkar när vi skapar och hanterar den information som är en förutsättning för ett digitaliserat/digitalt samhälle. Det enda vi vet är att vi skall hantera allt mer information som skall delas med allt fler. Vi måste samverkan i allt högre utsträckning och utbyta data/information i allt större omfattning. Seminarium är baserad på ISERV-projektets forskning av e-tjänster.

Anmälan och mer information

hittar du här: länk

Priset för seminariet är 350 kronor. Inkluderar lunch och kaffe. Sista datum för anmälan: den 20 november 2017.

Var?

Mittuniversitetet, Sundsvall, E-huset, E409

När?

Torsdag, den 23 november 2017

Program

10:00-10:15  Välkommen

10:15-11:15  Data, information, kunskap och trädgårdsarbete. Varför känns allt trasigt överallt hela tiden? CIO Peter Krantz, Kungliga biblioteket

11:15-11:30  Fika

11:30-12:00  Det som föds digitalt ska kunna bevaras digitalt – E-tjänstens utveckling med fokus på återanvändande av information. Doktorand Erica Hellmer, Mittuniversitetet.

12:00-12:10  Frågor och diskussion

12:10-13:10  Lunch

13:10-13:40  Energimarknaden står inför stora utmaningar: En gemensam elmarknad och elhub kräver interoperabilitet. Universitetslektor Håkan Sundberg, Mittuniversitetet.

13:40-14:00  Fika

14:00-14:30  Hur bevarar vi stora stora informationsmängder i samband med stora infrastrukturprojekt (t.ex tåg- och vägbyggen). Universitetslektor Göran Samuelsson, Mittuniversitetet

14.30-15.00  Kan man se några gemensamma dragen i digitaliseringen och hur knyter vi ihop de röda trådarna i ISERV-projektet. Projektledare Mikko Ahonen, Mittuniversitetet

15.00-15:15  Avrundande diskussion

1 januari