Händelsen har löpt ut

Licentiatseminarium i sportteknologi/kvalitetsteknik: Anna Mårtensson

Spara favorit

Välkommen till ett licentiatseminarium i Sportteknologi/kvalitetsteknik där Anna Mårtensson försvarar sin avhandling "Insights in Lean values: Exploring links to sustainable development".

En utmaning som organisationer står inför är att ställa om verksamheten till att möta omvärldsbehoven vad gäller hållbar samhällsutveckling. Att implementera kvalitetsinitiativet Lean är ett sätt för organisationer att kunna åstadkomma detta. Syftet med denna avhandling är att bidra med djupare kunskap i tillämpningen av Lean värderingar vid implementering av Lean, samt att utforska Lean värderingarnas kopplingar till hållbar utveckling. Resultaten bidrar med fördjupade kunskaper om hur värderingar inom Lean kan användas i implementeringsfasen för att bidra till och åstadkomma en hållbar samhällsutveckling, samt komplexiteten i detta.

Ladda ner eller läs en sammanfattningLyssna

1 januari