Händelsen har löpt ut

Glokala dagen

Spara favorit

Social mobilisering är temat för vårens Glokala dag som anordnas sedan 15 år tillbaka. Var med i diskussion kring lokala sociala problem och dess globala sammanhang. Reflektera kring socialt arbete i en föränderlig värld.

Välkomna till vårterminens Glokala dag

Om Socialt arbete och praktik i en föränderlig värld:
Social mobilisering


När? 02 februari 2017, 9.00-14.00
Var? F214, samt södra foajén & Ljushallen på Campus Östersund, MIUN
Arrangör: Avdelningen för socialt arbete, MIUN
Ladda hem hela programmet här.Lyssna

Den Glokala Dagen 02 februari 2017 arrangeras av Avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet. Syftet med glokala dagen är att ge såväl studenter, gymnasieelever, praktiker, arbetssökande, och allmänhet en möjlighet att ta del av kunskap om glokala utmaningarna för socialt arbete och att reflektera kring socialt arbete i en föränderlig värld. Vårterminens tema är social mobilisering.

Vi kommer att bjuda på föredrag & diskussioner (info se nedan & programmetLyssna), studentpresentationer och utställningar. Dagen börjar som vanligt vid 9.00 och slutar vid 14.00, i F214 samt i södra foajén & ljushallen, Campus, Mittuniversitetet Östersund.
Den Glokala dagen kommer att innehålla intressanta bidrag som ger aktuella exempel på det sociala arbetets förändrade fält och glokala utmaningar. Samhällsarbete har alltid varit en viktig del av det sociala arbetet men måste lyftas fram tydligare i ljuset av de neoliberalistiska förändringar vi kan se i Sverige och världen över. Social mobilisering kan förstås som en del av ett samhällsarbete som innebär att individer sluter sig samman och arbetar för social förändring genom att t.ex. bedriva olika typer av påverkans– och opinionsarbete. Detta arbete kan fokusera på allt från empowerment, anti-diskriminativt arbete, inluderande socialt arbete i syfte att bryta utanförskap samt att uppmärksamma och motverka orättvisor och diskriminering.

Socialt arbete som är en global disciplin och profession med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och social rättvisa och som syftar till att bidra till en mer jämlik och rättvis värld för alla, måste arbeta ur ett glokalt perspektiv, dvs. tänka globalt och agera lokalt för att förbättra människors levnadsvillkor och integration både på nationell och global nivå.

Olika erfarenheter av det sociala arbetets praktik runtom i världen är av stor betydelse för kunskapsutvecklingen av det sociala arbetets fält. Under dagen ges därför även tillfälle att lyssna till socionomstudenters erfarenheter av det sociala arbetets praktik om fältförlagda studier i relation till lokala sociala problem och dess globala sammanhang.

I år kommer alla bidrag att ske på svenska. Avdelningen kommer att organisera tolkning till engelska för de centrala inslagen för internationella åhörare. Samtalen med utställarna kan också ske på engelska.

Med vänlig hälsning, Arbetsgruppen för den Glokala dagen genom
Angelika Kaffrell-Lindahl.

1 januari