Händelsen har löpt ut

Business Innovation Seminar

Spara favorit

Välkommen till Business Innovation Seminar med Stefan Christiernin och Pavel Calderon från NEVS.

NEVS - förstklassiga elbilar för framtiden!

NEVS utvecklar elbilar som tar ansvar för framtiden. Deras ägare Kai Johan Jiang
skapade NEVS år 2012 med ett uttalat mål att bidra till att lösa de miljöutmaningar
världen står inför. Elektrifiering, elbilar, nya ägandeformer och självkörande bilar är
bara några av de tongivande trender som de ser kommer att sätta agendan inom
fordonsindustrin. I detta sammanhang har de en unik teknisk spets och de samarbetar
med Drive Sweden, 2030-sekretariatet och olika leverantörer från hela världen.
För att stärka sin innovationskraft inleder de samarbeten inom produktion och
forskning i Sverige och Kina. Stefan Christiernin arbetar som Research Affairs and
Innovation Manager och Pavel Calderon arbetar som Manager - Advanced Battery
Technology.

Vi filmar och livesänder föreläsningen på webben för dig som inte kan delta på plats.
Läs mer på www.miun.se/seminars

1 januari

Arrangör

BioBusiness Arena är en långsiktig satsning med målet att främja innovation av hållbara produkter och tjänster. Med bioekonomins förnyelse som grund arbetar BioBusiness Arena för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen till Sundsvallsregionen.

www.biobusinessarena.com

Arrangör

Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredbandsinfrastruktur och sensorteknologi. Som ett av Sveriges 14 Vinnväxtkluster initierar Fiber Optic Valley nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Syftet är att sammanföra behov med lösningar, problem med idéer och innovationer med pengar.

www.fiberopticvalley.com