Händelsen har löpt ut

Workshop kring ett idé- och utvecklingslabb

Spara favorit

Är du en av de många individer och företag i Jämtland/Härjedalen som behöver tillgång till utrustning, kompetens och andra typer av resurser för att kunna utveckla dina idéer? Eller har du utrustning, kompetens och andra typer av resurser som kan komma till nytta i en utvecklingsprocess?

Under denna workshop skapar vi gemensamt konkreta förslag på hur utbudet av och tillgången till idé- och utvecklingslabb i Jämtland/Härjedalen kan utvecklas. Vi utgår från en kartläggning av vilka resurser som redan finns och definierar tillsammans hur det gemensamma behovet ser ut.

Vi har inget facit för vad ett idé- och utvecklingslabb ska innehålla, men som guide för vad vi söker så kan man säga en eller flera samverkande miljöer där kunskap, verktyg och idéer smälter samman. 

FÖR VEM? Individer, organisationer och företag med intresse för frågan.
NÄR?
 Den 21 mars 2017 kl. 10-14. Lunch och fika ingår.
VAR? Peak Region Science Park, Campus Östersund, hus U
ANMÄLAN: Via formuläret du hittar här nedan senast 17 mars.

Workshopen anordnas av Mittuniversitetet (Miun Innovation) i samarbete med Peak Innovation och grundar sig på ett uppdrag från Stiftelsen Zenit.

1 januari