Händelsen har löpt ut

Framtidens lantbruk i Jämtland

Spara favorit

En heldagskonferens med tema: Klimat, Markanvändning och Samverkan

Vi vänder oss till alla som är intresserade av lantbruks- och markfrågor vid till exempel länsstyrelser, kommuner, i näringen och i politiken, i intresseorganisationer och i forskningen.

Konferensen arrangeras av Framtidens lantbruk, SLU, i samarbete med GRENI vid Mittuniversitetet, Torsta AB, LRF Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Program

Moderator: Staffan Lindberg, koldioxidbantaren

08.30 – 09.00 Registrering, kaffe/te och smörgås

09.00-09.15 Välkommen till "Framtidens lantbruk i Jämtland".
Jöran Hägglund,landshövding Jämtlands län, Lars Andersson, programchef för Framtidens lantbruk, SLU.

09.15-11.15 Lantbruk i nytt klimat

 • Klimatförändringar – hur märks de redan av i Sverige och Jämtland och vad kan vi förvänta oss av framtiden? Martin Hedberg, meteorolog. Martin är verksam på många fronter inom väder, klimat och hållbarhet. Han är tidigare känd från SVT, har arbetat som meteorolog på F4 och har själv skog i Bergs kommun.
 • Klimatförändringarnas konsekvenser för lantbruket. Anne Kari Bergjord Olsen, forskare, Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, Norge.
 • Tomatodling i Tröndelag - 50 % fler tomater med 80 % mindre energi.Tove-Hatling Jystad, chef utvecklingsavdelningen, Mære landbruksskole, Norge.
 • Klimatanpassning av gården – drivkrafter och utmaningar. Örjan Nilsson, lantbrukare, Bleka gård.

10.30–10.50 Bensträckare, fruktpaus och en slät kopp kaffe

 • Frågor diskussion

11.15–12:15 Framtidens markanvändning

 • Markanvändning i Sverige och globalt, nu och i framtiden. Jan Bengtsson,professor i landskapsekologi,Framtidens lantbruk, SLU.
 • Stadslandet Göteborg - Gröna näringar för hållbar utveckling i stadens periferi. Peter Rundkvist, forskningssamordnare Stadslandet Göteborg, Business Region Göteborg AB.
 • Hur används jordbruksmarken i Jämtland nu och vilka förändringar kan framtida utmaningar föra med sig? Eva Engström, sakkunnig landsbygds- och lantbruksfrågor, Länsstyrelsen Jämtland.
 • Frågor diskussion


12.15–13.15 Lunch

13.15–14.30 Samarbete och samverkan för framtidens lantbruk

 • Hur har frågor om rådgivning och om samverkan i lantbruket utvecklats de senaste decennierna - och hur hänger de ihop? Cecilia Waldenström, universitetslektor i landsbygdsutveckling, Framtidens lantbruk, SLU.
 • Fryshuset – en framtid för mathantverkare? Andreas Karlsson, landsbygdsutvecklare,Torsta AB
 • Handlarens ansvar som länk mellan uppfödare och matgäst. Märta Jansdotter, VD, Gröna gårdar.
 • Frågor diskussion


14:30-15:00 Kaffepaus

15.00–16:00 Utblick mot framtiden och diskussion
Framtida jordbrukare spanar inför framtiden: Linn Aldén och Billy Nord, LRF Ungdomen Jämtland, Agnes Jörgensen, Slåtte naturbeteskött, David Jonsson, Svedje gård.

Gemensam diskussion.

 

1 januari

Anmälan och mer info

Arrangör: Framtidens lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet – SLU
Anmäl dig senast 30 mars 2017 via www.slu.se/17-04-04

Mittuniversitetet är medarrangör genom Interregprojektet GRENI

Läs mer om Framtidens lantbruk
Kontakt: framtidenslanbruk@slu.se