Händelsen har löpt ut

Öppen gästföreläsning - Corpora and Language Change in Late Modern English

Spara favorit

Öppen gästföreläsning av Docent Erik Smitterberg, Engelska institutionen, Uppsala universitet om korpusmetodik och pågående forskning om förändringar i engelska språket under 1800-talet. Föreläsningen hålls på engelska. Välkommen!

1 januari