Händelsen har löpt ut

Commercialization of nature through tourism

Spara favorit
Lucine Margaryan

Välkomna till slutseminarium i turismvetenskap!

Alla är varmt välkomna när Lucine Margaryan håller sitt slutseminarium i turismvetenskap.

COMMERCIALIZATION OF NATURE THROUGH TOURISM: Understanding where and when it happens

Opponent: Professor Peter Björk, Hanken School of Economics

Seminariet hålls på engelska.

1 januari