Händelsen har löpt ut

Disputation i företagsekonomi: Habib Kalchami

Spara favorit

Välkommen till Habib Kachlamis disputation i företagsekonomi där han försvarar avhandlingen "Social Entrepreneurship and Influence on Regional Firm Demography"

Denna avhandling fokuserar på hur sociala företag uppstår? I detta avseende, undersöker den två typer av frågor: Vilka regionala faktorer påverkar uppkomsten av sociala företag? Och vilken typ av interaktion kan uppstå mellan uppkomsten av sociala företag och kommersiella företags demografi, dvs.  ingång, utgång och migration, i en region? Avhandlingen syftar också till att anta ett makroorienterat synsätt för att studera forskningsfrågorna.

För att besvara dessa frågar, tillämpar avhandlingen både teoretisk och empirisk analys. För den teoretiska analysen, i stället för en enda teori, avhandlingen tillämpar tre teorier mitten-range; the theory of organizational ecology, market failure theory and the demand and supply theory of entrepreneurship. Den empiriska analysen är baserad på två stora databaser från Sverige och USA. Den svenska databasen infattar ideella företag och kommersiella företag sedan 1990 till 2014 från alla 290 kommuner i Sverige, databasen från USA infattar 88 kommuner i Ohio State.

Läs eller ladda ner en sammanfattningLyssna

1 januari