Händelsen har löpt ut

Disputation i hälsovetenskap: Marja van Vliet

Spara favorit

Välkommen till ett disputationsseminarium i hälsovetenskap där Marja van Vliet försvarar sin avhandling "Integrative Medicine in the Dutch healthcare system: prerequisites and tools for implementation".

Sjuksköterske- och läkarstudenter lär sig att bättre kunna hantera stress efter att ha genomgått en kurs där de fått lära sig olika Mindfulnessövningar, detta i jämförelse med en jämförelsegrupp som ej deltog i kursen. Detta är ett av huvudresultaten i avhandlingen:

“Integrative Medicine in the Dutch healthcare system: prerequisites and tools for implementation som doktoranden Marja van Vliet kommer att försvara på Mittuniversitetet den 19 Maj, 2017. Resultaten är en del i ett större arbete med fokus på möjligheterna att implementera förhållningssättet ”Integrativ Medicin/Vård” inom den Nederländska hälso- och sjukvården.

Cirka 30% av svenska sjuksköterskestudenter  visar symptom på utmattningssyndrom/burnout, trots detta så är det minimalt med fokus på detta under utbildningstiden. I en valbar kurs fick sjuksköterske- (i Sverige) och läkarstudenter (i Nederländerna) dels lära sig mer om hur stress påverkar dem, men också hur de i olika övningar med utgångspunkt från Mindfulness och olika former av meditation kan påverka och hantera sin upplevelse. I den gruppbaserade kursen fick deltagarna även reflektera och dela med sig av sina erfarenheter med andra deltagare. Även i uppföljningen 12 månader efter kursen slut upplever kursdeltagarna mindre stress än de studiekamrater som ej deltog i kursen, vilket visar att effekter av kursen även finns kvar även på längre sikt. I intervjuer lyfter deltagarna även att strategier de lärt sig att utveckla hjälper dem att vara mer medvetet närvarande i sitt liv och i relationer med andra människor, samt att de har det lättare att få kontakt, och känna empati för andra personer i sin omgivning. Doktorand Marja van Vliet menar dessa fynd är viktiga även för praktiserande vårdpersonal generellt då de ofta känner sig stressade och otillräckliga. Ett första steg för fortsatt forskning är redan startat med distriktsläkare i Nederländerna.

Disputationen kommer att ske den 19 Maj 2017, 10.00-13.00 i sal E408 på Campus Åkanten vid Mittuniversitetet i Sundsvall

Huvudhandledare: Docent Miek Jong

Biträdande handledare: Docent Mats Jong samt Professor Ingegerd Hildingsson, Avdelning Omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall

Här kan du läsa eller ladda ner avhandlingen.

1 januari