Händelsen har löpt ut

Licentiatseminarium i data- och sysytemvetenskap: Leif Sundberg

Spara favorit

Välkommen till licentiatseminarium i Data- och systemvetenskap där Leif Sundberg försvarar sin avhandling "Public Values and Decision Making in the Swedish e-Government Context".

Avhandlingen behandlar värden och beslutsfattande inom svensk e-förvaltning (digitalisering av offentlig sektor). En utgångspunkt är att det finns ett antal värden som är specifika för offentlig sektor (public values). Dessa värden bygger på normativa överenskommelser om hur offentlig sektor bör arbeta och de kan även ses som de yttersta målen för beslutsfattande. Tidigare forskning visar att implementering av informationssystem är associerat med höga risker. Offentlig sektor har egenskaper som gör att dessa risker intensifieras; många intressenter och organisationer som är inblandade i och påverkas av utvecklingen.

Avhandlingens teoretiska bidrag är en sammanslagning mellan beslutsteori och värdeteori, som sedan appliceras på e-förvaltning. Resultaten visar att beslutsfattande i kontexten sker under stor osäkerhet eftersom formella supportmekanismer saknas. Omfattande inkludering av intressenter och noggranna riskanalyser föreslås som gynnsamma aktiviteter för att identifiera möjligheter och minska osäkerhet.

Läs eller ladda ner en sammanfattning av avhandlingen Lyssna

 

1 januari