Händelsen har löpt ut

Disputation i ämnesdidaktik: Nina Eliasson

Spara favorit
Foto: Åke Johansson

Välkommen till ett disputationsseminarium i ämnesdidaktik där Nina Eliasson försvarar sin avhandling "Att kommunicera skolans naturvetenskap - ett genusperspektiv på elevers deltagande i gemensam och enskild kommunikation".

Avhandlingen beskriver hur pojkar och flickor deltar i kommunikation vid naturvetenskaplig undervisning i slutet av grundskolan. Resultaten visar att pojkar fortsatt dominerar det gemensamma talutrymmet i jämförelse med flickor. Pojkar svarar på fler naturvetenskapliga frågor än flickor om dessa kan besvaras med få ord och med faktakunskaper. Flickor svarar oftare på frågor som kräver längre och mer kognitivt krävande svar. På skriftliga prov lämnar flickor också längre och naturvetenskapligt mer välformulerade svar än pojkar. Utifrån ett positioneringsteoretiskt perspektiv förklaras detta med att pojkar ges möjlighet att i högre utsträckning än flickor att positionera sig som kunniga i situationer som inbjuder till korta snabba svar. Med större möjlighet till eftertanke positionerar sig flickor som kunniga i samma utsträckning eller högre. 

Läs eller ladda ner en sammanfattning av avhandlingen härLyssna

1 januari