Händelsen har löpt ut

Disputation i ekoteknik och miljövetenskap: Henrik Haller

Spara favorit

Välkommen till en disputation i ekoteknik och mijövetenskap där Henrik Haller försvarar sin avhandling "Soil Remediation and Sustainable Development - Creating Appropriate Solutions for Marginalized Regions"

Doktorsavhandlingen  handlar om sanering av förorenad jord i marginaliserade regioner som landsbygd i utvecklingsländer eller glesbefolkade delar av industrialiserade länder. Återställande av förorenade platser i marginaliserade områden kräver strategier som möter andra kriterier än vad som krävs för urbana industriella miljöer.

Jag byggde en försöksstation i Nicaragua för att utvärdera användbarheten av att utnyttja organiska restprodukter för att öka nedbrytningshastigheten av dieselolja. Det påvisades att lättillgängliga organiska restprodukter som vassle kan påskynda nedbrytningen av diesel. Försök med växten amarant visade att den kan användas för att kunna bioackumulera och oskadliggöra pesticiden toxafen och andra långlivade organiska föroreningar.

Läs eller ladda ner en sammanfattningLyssna

1 januari