Händelsen har löpt ut

Disputation i företagsekonomi: Alexander Rad

Spara favorit

Välkommen till Alexander Rads diputation i företagsekonomi där han försvarar avhandlingen "'Bank risk management: How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?"

Riskhantering i bank har kommit att påverkas av riskhanteringsramverk såsom den s.k. Basel-standarden. Detta ramverk avser att förbättra bankanställdas beslutsfattande och kontrollmöjligheter. Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka bankanställdas uppfattningar och avsikter på olika organisatoriska nivåer i anslutning till den globala finanskrisen för att skapa en förståelse för riskhantering i bank. För att uppnå syftet presenterar avhandlingen fem artiklar kopplade till två forskningsfrågor.
Fråga 1 – Hur hanterar toppchefer risk under en bankkris?
Fråga 2 – Hur hanterar kreditgivare risk under en bankkris?

Avhandlingen bidrar med teoretiska, praktiska och metodologiska implikationer.

Läs eller ladda ner en sammanfattningLyssna

1 januari