Händelsen har löpt ut

Mittuniversitetet i Almedalen

Spara favorit

Mittuniversitetet deltar under Almedalsveckan 2017 med ett program den 5 juli.

Syftet med vår medverkan under Almedalsveckan är att öka kunskapen om Mittuniversitetet bland beslutsfattare, politiker, medier och allmänhet genom att lyfta fram strategiska delar ur vår forskning som svarar mot aktuella samhällsutmaningar. 

Årets program i Almedalen genomförs onsdag 5 juli i Björkanderska magasinet, Campus Gotland. 

Skolledarutbildningens dag

Under Almedalsveckan arrangerar också Rektorsprogrammet vid Mittuniversitet tillsammans med flera aktörer på området "Skolledarutbildningens dag". Det sker också den 5 juli på Campus Gotland. 

Läs mer här.

1 januari