Händelsen har löpt ut

Öppen föreläsning om Hållbart Samhällsbyggande

Spara favorit

Välkommen på seminarium om Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder.

Den 29 september presenteras forskningsprojektet HåSa - Hållbart Samhällsbyggande på Mittuniversitetet i samband med ForskarFredag. Projektet syftar till att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att utveckla goda, jämlika och attraktiva boende- och livsvillkor i mellersta Norrland. Projektet ska dels utveckla en modell för hållbara bygg- och boendeprocesser utifrån ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella utgångspunkter, dels utveckla effektiva och flexibla fastighetslösningar i samverkan med fastighetsbolag, byggföretag, underleverantörer, boende och offentliga aktörer.

Datum: 29 september 2017
Tid: 13:15 - 14:30
Plats: Mittuniversitetet, Campus Östersund, sal L216


Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla!

1 januari

Inbjudan