Händelsen har löpt ut

Slutseminarium forskningsprojektet e2mp

Spara favorit

Välkommen till slutseminarium för forskningsprojektet e2mp. Vi kommer att diskutera forskningsresultat och erfarenheter från de forskningsprojekt som genomförts inom forskningsprogrammet.

Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN har i samarbete med företagen Holmen, SCA, Valmet och Stora Enso genomfört omfattande studier i pappersindustrin för att förbättra tekniken och spara energi vid framställning av tryckpapper och kartong. Viktiga partners i samarbetet var även andra forskningsaktörer som PFI (Norge), Chalmers, SLU och LTH samt företagen Andritz och Norske Skog.

Se hela programmet på www.miun.se/slutseminarium

Varmt välkommen!

1 januari