Händelsen har löpt ut

Öppen föreläsning: Varumärket kapat - när kampanjer och hashtags kidnappas

Spara favorit

Välkommen till ett seminarium om ”brandjacking”. Den problematik som uppstår när kunder och andra intressenter använder sig av hashtags och egna åsikter på ett sätt som påverkar bilden av det egna varumärket.

Professor Vilma Luoma-Aho, Jyväskylä universitet.

Kommunikationen bygger idag alltmer på olika sociala medier där diskussioner om varumärken och organisationer styrs av kunders och andra intressenters intressen och erfarenheter. Ur varumärkes- eller organisationssynpunkt är erfarenheterna svåra att forma eftersom de skapas som en kombination av flera faktorer bortom varumärkets inflytande, till exempel kunders känslor, sammanhang, försäljningssituation och förmåga att uttrycka sig.

OBS! Föredraget hålls på engelska.

1 januari