Händelsen har löpt ut

Socialt arbete och teater – Glokala dagen

Spara favorit

Satu Ranta Tyrkkö, University of Jyväskyle, föreläser om teater som socialt arbete. Hon doktorerade på studier om den östindiska teatergruppen Natya Chetana (Theatre for Awareness). Östersunds teaterverkstad ger också föreställningen "Yeah åkej" en feministisk ångesthumorpoesi med kropp.

Våra socionomstudenter har precis återvänt från sina fältförlagda utbildningsdelar och presenterar kort sina erfarenheter. Under den förlängda pausen har du chansen att prata mer med studenterna vid deras posters. 

Inledande talare är Satu Ranta-Tyrkkö, PhD, ämnet är hennes doktorsavhandling från 2010 ”At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India", en etnografisk studie av den östindiska teatergruppen Natya Chetana (Theatre for Awareness) och gruppens teaterarbete som en form av populärt socialt arbete. Idag forskar hon om gruvindustrins konsekvenser för mindre priviligerade grupper i Nord-Finland och Nord-Odisha. 

Därefter får vi se teaterpjäsen "Yeah åkej!" – en feministisk ångesthumorpoesi med kropp. Den framförs av Östersunds Teaterverkstad, en ideell förening som sedan 1970 arbetar med teater i olika former. Medverkande är bland andra en före detta socionomstudent och en nuvarande socionomstudent som läst hos oss. I föreställningen skildras Sonja Åkessons samhällskritiska dikter som berör förtryck utifrån kön, klass och etnicitet, känslan av att inte räcka till och fördomar som speglar 60-70-talets Sverige men som fortfarande är aktuella. 

Pjäsen är ca 30 min lång och därefter kommer vi att föra ett teatersamtal i någon form, där publiken tillsammans med ensemblen kommer att diskutera pjäsens budskap, tolkningar, relevansen för socialt arbete, teater som socialt verktyg etc.

Vi på Avdelningen för Socialt arbete ser fram emot en mycket spännande Glokala dag – återigen med ett fokusskifte och helt nya perspektiv på sociala frågor!

1 januari